Cập nhật danh sách các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn sau bão Damrey tính đến ngày 12/11/2017. Tổng tiền quyên góp là: 484.599.000VNĐ

viagra with no subscription

Cập nhật thu, chi tiền quyên góp nhằm hướng tới minh bạch tài chính trong việc sử dụng tiền quyên góp vào mục đích giúp đỡ ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau Bão Damrey. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục

generic cialis soft canadian pharmacy

Vui lòng click vào link bên dưới để xem chi tiết danh sách nhà hảo tâm & các khoản thu chi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Y13selkuqYdRR2zSmCgOZd7He3hnWkYuR9-YMMpnd8/edit#gid=0